EPDM voor groene daken

Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. De begroeiing op deze daken bestaat overwegend uit plantensoorten die goed bestand zijn tegen wind, hitte, vorst en uitdroging.

Er is een onderscheid te maken tussen intensieve en extensieve groendaken

Intensieve groendaken

Dit zijn eigenlijk daken, wat tuinen op de grond zijn. De begroeiing bestaat meestal uit grassen, kruiden, struiken en zelfs volwassen bomen. Daarnaast zijn er ook vaak paden en terrassen aanwezig op deze groendaken.

Extensieve groendaken

Deze daken zijn begroeid met mossen, vetplanten en kruiden. Extensieve groendaken vergen geen of weinig onderhoud.

De voordelen van groendaken zijn:

  • Verbetering van de waterhuishouding; vertragende werking op het rioleringsnet;
  • energiebesparend; werkt isolerend zowel in de zomer als in de winter;
  • een verhoogde levensduur van de dakbedekking;
  • geluidsverlagend;
  • mooi uitzicht, bloemen, geuren en kleuren;
  • verbetert de biodiversiteit;
  • zuivert het opgevangen regenwater;
  • goedkoper op termijn.

Doordat EPDM wortel doorgroeibestendig is, is het materiaal uitermate geschikt voor groendakstructuren op licht hellende daken.