De dakfabriek > Toebehoren > Toebehoren- artikel

Toebehoren

Handige toebehoren bij het werken op het dak.

Ga terug

Afbeelding
Spuitlijm
Titel
Hertalan ks205 drukvat spuitsysteem
Omschrijving

PRODUCT

Hertalan ks205 drukvat spuitsysteem is een gebruiksklaar contactlijm systeem.

OMSCHRIJVING

- Met bijpassend lijmpistool en slang kan de lijm direct verspoten worden zonder

de noodzaak van een compressor of stroomaansluiting.

KENMERKEN

Producttype : Contactlijm o.b.v. synthetische rubbers en hars, opgelost in organisch oplosmiddel, afgevuld in

drukvat.

Fysische toestand : Vloeibaar.

Kleur : Geelachtig.

Vlampunt : < 0 °C.

Mengbaar met water : Nee.

Houdbaarheid : 12 maanden, mits koel opgeslagen in de originele, niet geopende verpakking.

GEBRUIKSAANWIJZING

Hertalan ks205 is een contactlijm die tweezijdig dient te worden aangebracht. Deze lijm kan worden toegepast op zowel horizontale als verticale ondergronden. Voor het gebruik, het drukvat gedurende min. 30 seconden schudden of rollen om het drijfgas goed te verdelen en daarmee een homogeen spuitbeeld te krijgen. Het spuitpistool ca. 20 cm van het te spuiten oppervlak houden en zo instellen dat er een egaal spuitbeeld ontstaat. De lijm moet tweezijdig worden aangebracht, op de ondergrond en op de Hertalan EPDM. Als de lijm vingerdroog is de Hertalan EPDM (binnen 5-15 minuten) zorgvuldig en zonder luchtinsluiting terugslaan (voorkom hierbij spanningen en plooien) en goed aanrollen met een siliconenroller om een optimale verbinding te verkrijgen. De verwerkingstemperatuur ligt tussen de 5 °C en 35 °C. Drukvat niet blootstellen aan direkt zonlicht of temperaturen boven 40°C.

Het drukvat is gebruiksvriendelijk en na het aansluiten van slang en pistool, direct te gebruiken. Door het gesloten systeem is uitharding van de lijm uitgesloten en is het systeem dus meermaals inzetbaar. Wel dient u na gebruik het pistool onmiddellijk te vergrendelen. Voor het vervolg van de werkzaamheden de nozzle van het pistool schoonmaken, weer monteren, pistool weer opendraaien en verdergaan. De kraan van het drukvat blijft open totdat het vat wordt gewisseld. Als tijdens het verspuiten de lijm sputterend uit het drukvat komt, raakt de lijm

op. Zorg ervoor dat er steeds een egale lijmlaag wordt aangebracht op het te verlijmen oppervlak. Lukt dit niet meer, spuit dan het drukvat leeg op een stuk afvalfolie of karton. Probeer zolang mogelijk door te gaan totdat er alleen nog drijfgas uit het drukvat komt. Draai het ventiel van het vat dicht, laat de druk van de slang ontsnappen en koppel de slang af van het vat. Houdt het pistool ingeknepen zodat er geen drukopbouw meer kan plaatsvinden. Sluit de slang direct aan op een vol drukvat en zet het ventiel van het drukvat open. Zo harden de lijmresten in de slang en pistool niet uit en kan er direct verder gewerkt worden. Laat de resterende druk van het lege vat gecontroleerd ontsnappen door het

ventiel van het drukvat open te draaien. Houd er rekening mee dat er nog lijmresten mee kunnen komen. Als de druk volledig is afgebouwd, laat dan het ventiel open staan en sla de zwakke plek in (naast het ventiel bovenop het vat) zodat lijmresten kunnen uitharden en het vat daarna als oud ijzer kan worden aangeboden.

ONDERGRONDEN

Beton, gasbeton, hout, (gemineraliseerde) bitumineuze dakbanen e.d.. De

ondergrond waar hertalan ks205 op aangebracht wordt, moet dragend,

schoon, droog en vetvrij zijn. Scherpe delen moeten geëgaliseerd worden.

Hertalan ks205 is niet geschikt voor het verlijmen op ongecacheerd (naakt)

polystyreenschuim of weekgemaakt PVC.

LIJMVERBRUIK

Afhankelijk van de vlakheid van ondergrond en de te verlijmen materialen,

bedraagt de lijmopdracht (tweezijdig aangebracht) 0,35 l/m².

Per drukvat kan netto ca. 50-55 m² dakoppervlak verlijmd worden.

REINIGING

De open tijd is sterk afhankelijk van de temperatuur en

luchtvochtigheid. Onder normale omstandigheden niet meer lijm

opbrengen dan in maximaal 15 minuten bedekt kan worden. Bij

extreem hoge temperaturen wordt de open tijd verkort.

AFBINDTIJD

Afhankelijk van temperatuur en vochtigheid. De verlijmingsterkte

neemt geleidelijk toe en bereikt na ca. 48 uur zijn maximum.

Ga terug